Producent drzwi drewnianych

601 249 835

Informacje dodatkowe

Drzwi przylgowe i bezprzylgowe

Drzwi przylgowe

Drzwi przylgowe

Drzwi przylgowe to konstrukcja z charakterystycznym przesunięciem płaszczyzn zamkniętego skrzydła i ościeżnicy.
Skrzydło przylgowe po zamknięciu częściowo chowa się w ościeżnicy, a częściowo na nią nachodzi – jest to możliwe dzięki specjalnym wycięciom na jego krawędzi. Zamknięte drzwi przylgowe sprawiają, że na ościeżnicy widoczny jest uskok.

Drzwi bezprzylgowe

Drzwi bezprzylgowe

Drzwi bezprzylgowe to konstrukcja, w której zamknięte skrzydło i ościeżnica tworzą jedną płaszczyznę, widoczną po stronie otwierania drzwi, Modele tego typu wyposażone są w zawiasy, które po zamknięciu drzwi stają się całkowicie niewidoczne. Ich uzupełnieniem jest również płaski zamek magnetyczny, który tworzy jedną płaszczyznę z krawędzią.

 

Naświetla

Drzwi jednoskrzydłowe

Z naświetlami bocznymi, górnym i narożnymi

 • Drzwi jednoskrzydłowe z naświetlem bocznym
 • Drzwi jednoskrzydłowe z naświetlami bocznymi

 • Drzwi jednoskrzydłowe z naświetlem górnym
 • Drzwi jednoskrzydłowe z naświetlem bocznym, górnym i narożnym
 • Drzwi jednoskrzydłowe z naświetlami bocznymi, narożnymi i górnym

 

Drzwi dwuskrzydłowe

Z naświetlami bocznymi, górnym i narożnymi

 • Drzwi dwuskrzydłowe z naświetlem bocznym
 • Drzwi dwuskrzydłowe z naświetlami bocznymi

 • Drzwi dwuskrzydłowe z naświetlem górnym
 • Drzwi dwuskrzydłowe z naświetlem bocznym, górnym i narożnym
 • Drzwi dwuskrzydłowe z naświetlami bocznymi, narożnymi i górnym

 

Kierunki otwierania drzwi

Drzwi prawe - jednoskrzydłowe

Kierunek otwierania drzwi - prawe jednoskrzydłowe

Drzwi lewe - jednoskrzydłowe

Kierunek otwierania drzwi - lewe jednoskrzydłowe

 

Drzwi prawe - dwuskrzydłowe

Kierunek otwierania drzwi - prawe dwuskrzydłowe

 

Drzwi lewe - dwuskrzydłowe

Kierunek otwierania drzwi - lewe dwuskrzydłowe

 

Pielęgnacja i konserwacja

Drewno to żywy, aktywnie oddychający, odnawialny surowiec. By je chronić trwale przed działaniem czynników atmosferycznych i wilgocią, ważne jest by pamiętać o regularnej pielęgnacji.

Wskazane jest okresowe – co najmniej raz w roku – przeprowadzanie konserwacji okuć zamontowanych w drzwiach. Miejsca poślizgu w zawiasach i zamkach posmarować olejem do smarowania okuć w sprayu, olejem do maszyn do szycia lub smarem stałym. Przesmarowanie poprawia poślizg i zmniejsza opory przy otwieraniu i zamykaniu drzwi. Przed sezonem zimowym należy zabezpieczyć uszczelki przed przymarzaniem do skrzydła i uszkodzeniem przez posmarowanie ich preparatem opartym na żywicach silikonowych.

Czyszczenia drzwi należy dokonywać łagodnymi środkami myjącymi; pod żadnym pozorem nie należy używać do tego celu środków zawierających rozpuszczalniki lub inne substancje, które mogą agresywnie oddziaływać na drzwi; nie należy stosować do ich mycia preparatów do mycia szyb ze względu na fakt, że mogą zawierać amoniak lub inne związki, które mogą powodować uszkodzenia powłok lakierniczych; po umyciu szyb, ewentualne pozostałości zastosowanego środka należy zmyć wodą i wytrzeć do sucha; do mycia ram można użyć np. wodnego roztworu delikatnego środka do mycia naczyń;

W celu utrzymania wszystkich walorów użytkowych wyrobu zalecane jest przeprowadzenie okresowej pielęgnacji 2-3 razy w ciągu roku. Na czystą i suchą powierzchnię należy nanieść delikatną ściereczką z bawełny lub wełny specjalne mleczko przeznaczone do tego celu (np. zestaw pielęgnacyjny firmy ADLER), a jego nadmiar usunąć. Preparat należy nanosić w warunkach, jakie przewiduje jego producent (m.in. w odpowiedniej temperaturze czy przy odpowiednim poziomie nasłonecznienia)

 

Warunki gwarancji

 1. Gwarancja udzielana jest na wyroby stolarki drzwiowej na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży uwidocznionej na dowodzie zakupu towaru. Zgłoszenia reklamacyjne należy składać w formie pisemnej wraz z załączoną kopią faktury i karty gwarancyjnej.
 2. Gwarancją objęte są drzwi:
  • Składowane w pomieszczeniach krytych, suchych i wietrzonych,
  • Zamontowane zgodnie z „Instrukcją montażu” po zakończeniu robót mokrych,
  • Eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem, oraz we właściwych warunkach wewnątrz pomieszczeń, prawidłowo funkcjonującej wentylacji oraz wilgotności względnej nie przekraczającej 65%,
  • Posiadające odpowiednio duże zadaszenie (dotyczy tylko drzwi zewnętrznych),
  • Nienoszące śladów podcinania, strugania lub innych zmian naruszających konstrukcję,
  • Niemające styczności z wodą (zwłaszcza w łazienkach).
  Wszelkie wady wizualne należy bezwzględnie zgłosić przed dokonaniem odbioru, czy montażem – brak zgłoszenia jest traktowany jako pełna akceptacja wyrobu.
 3. W przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji oraz zgłoszenia tej wady w okresie gwarancji Producent zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego w okresie gwarancyjnym lub wymiany wyrobu na nowy, jeśli ujawniły się wady, których nie można usunąć poprzez naprawę. Producent zobowiązuje się dokonać naprawy wyrobu wadliwego lub wymiany wyrobu na nowy niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 60 dni, a w szczególnych przypadkach, np. technologia produkcji, stopień uszkodzenia lub skomplikowania wykonania nowego wyrobu, w terminie maksymalnie do 90 dni. Decyzję o naprawie lub wymianie podejmuje producent po dokonaniu oględzin wyrobu u Klienta.
 4. Gwarancją nie są objęte:
  • Mechaniczne uszkodzenia oraz wady zewnętrzne powstałe na skutek nieprzestrzegania prawidłowych zasad w trakcie transportu, składowania i przechowywania wyrobów.
  • Wady wyrobów powstałe na skutek ich przechowywania lub użytkowania w środowisku o nieodpowiedniej wilgotności powietrza. Wymagana względna wilgotność w pomieszczeniu, w którym ma miejsce montaż drzwi jak również ich późniejsze użytkowanie, to 35 – 60%.
  • Wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niedbałości Kupującego.
  • Wyroby zamontowane niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcjami montażu.
  • Przebarwienia i różnice w odcieniach ramiaków i płycin wynikające z naturalnych właściwości drewna (różnice między bielem a twardzielą, przekrojem promieniowym i stycznym) oraz naturalne zmiany barwy spowodowane upływem czasu.
  • Struktura drewna wzdłuż rocznych przyrostów objawiających się jako nieznaczne nierówności między drewnem późnym a wczesnym (podniesione usłojenie).
  • Wyroby posiadające zmiany konstrukcyjne dokonane przez osoby nieuprawnione.
  • Usterki wyrobu nieistotne lub całkowicie niewidoczne po zamontowaniu.
  • Wyroby bez ważnej Karty Gwarancyjnej.
  • Wyroby niepełnowartościowe, których cena została obniżona.
  • Uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych, niezależnych od producenta i warunków eksploatacji (powódź, pożar, włamanie itp.).
  • Zjawisko skraplania się pary wodnej na szybie lub płaszczyźnie drzwi, będącej wynikiem złej wentylacji pomieszczenia.
  • Drobne szczeliny w łączeniu listew, wynikające z naturalnych właściwości drewna jaką jest kurczliwość materiału.
 5. Producent zastrzega sobie prawo oceny i kwalifikacji wad.
 6. Reklamację nalęży zgłosić w punkcie, w którym dokonano zakupu niezwłocznie po ujawnieniu się wady. Warunkiem świadczenia usług gwarancyjnych jest przedłożenie przez Kupującego Karty Gwarancyjnej i dowodu zakupu.

 

Kontakt

Usługowo - Produkcyjny Zakład Stolarski Wiesław Niemiec

Dereźnia Majdańska 39
23-400 Biłgoraj
woj. lubelskie

tel. 84 641 87 22
fax 84 643 25 23
kom. 601 249 835

Formularz zapytania
 

Administratorem danych osobowych jest Usługowo Produkcyjny Zakład Stolarski Wiesław Niemiec, Dereźnia Majdańska 39, 23-400 Biłgoraj, NIP: 9181004376, REGON: 950216799, telefon: 84 638 76 80, e-mail: info@drzwi-niemiec.pl. Dane wpisane w formularzu zapytania przetwarzane będą w celu wynikającym z funkcji formularza. Podanie danych w formularzu zapytania jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu przesłanie do nas zapytania. Szczegółowe informacje dostępne są w Polityce prywatności »

Polityka Prywatności

©2023 Drzwi Niemiec, projekt i wykonanie Net Partners